POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.EGIDON.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.EGIDON.PL

Polityka Prywatności EGIDON Group ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

EGIDON Group

EGIDON Ltd., 35-37 Ludgate Hill, London, EC4M 7JN, właściciel takich serwisów internetowych jak: www.wyjsczdlugow.pl, www.egidon.pl, www.egidon.co.uk, www.bezdlugow.com.pl.

Ochrona danych osobowych w EGIDON Group

Inspektor ochrony danych w EGIDON Group oraz jego dane kontaktowe

EGIDON Ltd. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych EGIDON Group skorzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres:
EGIDON Ltd.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
35-37 Ludgate Hill, London, EC4M 7JN
Adres email: iodo@egidon.pl

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez EGIDON Ltd.

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, w tym profilowania, także w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. W razie wyrażenia tej zgody dane mogą być przetwarzane przez EGIDON Ltd. oraz pozostałem podmioty EGIDON Group.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych EGIDON Ltd. do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług EGIDON Ltd.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do usług świadczonych przez EGIDON Ltd. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą Ci proponowane w odpowiedzi na wysłany przez Ciebie formularz kontaktowy lub POP-up na jednej z naszych stron internetowych. Twoje dane będą przetwarzane w trakcie świadczenia Ci usług przez EGIDON Group oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

W odniesieniu do sprzedaży produktów Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do możliwości zaproponowania Tobie usługi rozwiązujące problemy z którymi się do nas zgłosiłeś, wywiązania się z umowy zlecenia oraz, po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści stron internetowych EGIDON Group do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług EGIDON Ltd..

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

W odniesieniu do świadczenia usługi i sprzedaży produktów przez EGIDON Ltd. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług EGIDON Ltd. np. serwisów internetowych i kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych EGIDON Ltd. do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach EGIDON Ltd., pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług EGIDON Ltd. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług EGIDON Ltd. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-mail na adres iodo@egidon.pl.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.