PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeżeli mają Państwo do nas jakiekolwiek pytanie, zapraszamy do kontaktu z nami. Wcześniej jednak zachęcamy do zapoznania się z tym działem, gdyż umieściliśmy tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeżeli mają Państwo do nas jakiekolwiek pytanie, zapraszamy do kontaktu z nami. Wcześniej jednak zachęcamy do zapoznania się z tym działem, gdyż umieściliśmy tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1. Czytałam na Państwa stronie, że konieczne jest przeniesienie swojego COMI do UK. Czy w takim razie przez cały procesu upadłości nie będę osobą ubezpieczoną?
2. Mam kilkanaście kredytów w różnych bankach, nie spłacam rat od ponad pół roku. Wiem, że część tych kredytów została sprzedana i nie mam pojęcia kto teraz jest moim wierzycielem. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Czy pomożecie mi ustalić kto jest teraz moim wierzycielem oraz jaka jest aktualna kwota zadłużenia?
3. Czy po upadłości konsumenckiej w UK będę mogła wziąć kredyt w Polskim banku?
4. Czy po zakończeniu procesu upadłościowego znów będę mógł prowadzić działalność gospodarczą lub być prezesem w spółce?
5. Jak długo muszę przebywać na terenie UK po ogłoszeniu upadłości?
6. Czy ogłoszenie upadłości obejmuje również alimenty?
7. Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie transgranicznej upadłości konsumenckiej nie posiadając żadnego majątku?
8. Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości, jeśli majątek został zajęty przez komornika? Co się z nim dzieje?
9. Czy upadłość konsumencka ogłoszona w UK, obowiązuje dla zadłużenia w Urzędzie Skarbowym i ZUS w Polsce?
10. Czy jako obywatel Polski mogę starać się o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii?
1. Czytałam na Państwa stronie, że konieczne jest przeniesienie swojego COMI do UK. Czy w takim razie przez cały procesu upadłości nie będę osobą ubezpieczoną?

Nie. W trakcie procesu upadłości na terenie Wielkiej Brytanii każdy nasz klient posiada ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo wyrabiamy mu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej w pełnym zakresie, tak jak gdyby osoba była ubezpieczona w Polsce.

2. Mam kilkanaście kredytów w różnych bankach, nie spłacam rat od ponad pół roku. Wiem, że część tych kredytów została sprzedana i nie mam pojęcia kto teraz jest moim wierzycielem. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Czy pomożecie mi ustalić kto jest teraz moim wierzycielem oraz jaka jest aktualna kwota zadłużenia?

Tak. Kluczowe jest w procesie upadłościowym by wiedzieć jak najwięcej o wszystkich swoich długach. Trzeba mieć świadomość, że tylko te wierzytelności, które zostaną zgłoszone do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostaną oddłużone. Jeśli jakiegoś długu nie wskażemy we wniosku to pozostanie on wymagalny. Dlatego tak ważne jest by mieć dokładne informacje o tym kto jest naszym aktualnym wierzycielem, jakie są jego dane teleadresowe oraz ile dokładnie mamy u niego zadłużenia. Nasza Kancelaria w ramach umowy, za pośrednictwem wywiadowni ustala te informacje, by mieć pewność że wszystkie długi zostaną zgłoszone do wniosku o upadłość, a w konsekwencji nastąpi ich pełne oddłużenie.

3. Czy po upadłości konsumenckiej w UK będę mogła wziąć kredyt w Polskim banku?

Należy wziąć pod uwagę, że w większości wniosków kredytowych jakie wypełnia się w Polskich bankach jest pytanie: „Czy wobec Wnioskodawcy została ogłoszona upadłość konsumencka lub jest/było prowadzone postępowanie upadłościowe”. Wypełniając wniosek kredytowy odpowiadamy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dlatego na to pytanie trzeba będzie odpowiedzieć twierdząco, przez co można być praktycznie pewnym, że kredytu w banku nie otrzyma się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

4. Czy po zakończeniu procesu upadłościowego znów będę mógł prowadzić działalność gospodarczą lub być prezesem w spółce?

Tak. Ograniczenia w tym zakresie są jedynie w trakcie procesu upadłościowego na terenie Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu procesu, wszelkie restrykcje z tym związane się kończą i nie ma żadnych przeszkód by znów otworzyć działalność gospodarczą lub pełnić dowolną funkcję w zarządzie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce.

5. Jak długo muszę przebywać na terenie UK po ogłoszeniu upadłości?

Nie ma obowiązku przebywania na terenie Wielkiej Brytanii aż do dnia całkowitego zakończenia postępowania upadłościowego. Można opuścić kraj wcześniej, jednak należy o tym poinformować syndyka – podając nowy adres oraz zmiany w dochodach i wydatkach (jeśli się pojawiły).

6. Czy ogłoszenie upadłości obejmuje również alimenty?

Nie, alimenty nie wchodzą w skład należności objętych upadłością. Należą do jednych z nielicznych zobowiązań, których bankructwo nie obowiązuje.

7. Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie transgranicznej upadłości konsumenckiej nie posiadając żadnego majątku?

Tak. Brytyjski sąd pobiera opłatę sądową w wysokości 700 GPB (stan na dzień 1 stycznia 2014), nie wymagając podania informacji skąd pieniądze pochodzą. Posiadanie majątku na ewentualne opłaty związane z postępowaniem upadłościowym nie jest wymagane.

8. Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości, jeśli majątek został zajęty przez komornika? Co się z nim dzieje?

Zajęcie komornicze nie wpływa na możliwość ogłoszenia upadłości transgranicznej. Jednak jeśli dokonana została skuteczna egzekucja przez komornika przed dniem ogłoszenia upadłości, to majątek zostanie zlicytowany i przeznaczony na spłatę należności wobec wierzycieli. W przypadku braku zakończenia egzekucji, majątek zostanie oddany pod zarząd syndyka masy upadłościowej, a komornik naliczy jedynie koszty postępowania komorniczego. Zajęcie renty lub emerytury przez komornika powinno zostać umorzone z dniem ogłoszenia upadłości.

9. Czy upadłość konsumencka ogłoszona w UK, obowiązuje dla zadłużenia w Urzędzie Skarbowym i ZUS w Polsce?

Tak, upadłość transgraniczna obejmuje wszystkie zobowiązania wobec Skarbu Państwa. Wyjątkiem są jedynie należności, które powstały w wyniku przestępstwa.

10. Czy jako obywatel Polski mogę starać się o ogłoszenie upadłości w Wielkiej Brytanii?

Oczywiście. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, każdy obywatel państwa należącego do UE, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w każdym innym kraju członkowskim UE. Dlatego dla sądu brytyjskiego, w przypadku Polaków, jedynym warunkiem jest przeniesienie Centrum Interesów Życiowych do Wielkiej Brytanii.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Masz pytania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.