Dziś (26.06.2017) o godzinie 15:30 Theresa May przedstawiła ofertę dotyczącą przyszłych praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii po planowanym Brexicie. Wystąpienie odbyło się przed Brytyjską Izbą Gmin.

„Chcę wszystkich zapewnić, że żaden obywatel unijny będący obecnie w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem, nie będzie skłaniany do opuszczania Wielkiej Brytanii. Chcemy żebyście tu pozostali – zapewniała brytyjska premier”.

Główne tematy poruszone przez May to:

1. Imigranci mieszkający w UK minimum 5 lat uzyskają specjalne prawo pobytu. To znaczy: takie samo prawa jak obywatele brytyjscy (prawo do zatrudnienia, opieki zdrowotnej, czy świadczeń społecznych).

2. Imigranci mieszkający w Wielkiej Brytanii poniżej granicznej daty 5 lat otrzymają specjalne prawo, do spełnienia powyższego okresu. “Data graniczna będzie jeszcze dyskutowana, ale nie będzie na pewno wcześniejsza niż ogłoszenie artykułu 50., a później niż opuszczenie Unii” poinformowała Theresa May.

3. W sprawie rodzin brytyjska premier gwarantowała, że nie dojdzie do rozdzielenia rodzin, a każdy członek rodziny będzie miał prawo do ubiegania się o status osiedlenia. Dodatkowo poinformowała, że każdy obywatel Unii będzie mógł sprowadzić swoją rodzinę na Wyspy.

4. Uproszczenie systemu rejestracji w sprawie pobytu, m.in. rezygnacja z konieczności potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Zmodernizowanie systemu opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii, przy zachowaniu prawa do darmowej opieki zdrowotnej dla obywateli Unii (European Health Insurance Card).

Zaproponowane przez premier May postulaty będą jeszcze omawiane przez brytyjski rząd, oraz zespół ds. Brexitu Komisji Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że na ten moment są to jedynie propozycje, które nie wejdą w życie aż do osiągnięcia ostatecznego porozumienia stron.

Tags: