Szacuje się, że Irlandię zamieszkuje obecnie około 120 000 Polaków i jest to największa mniejszość narodowa w tym kraju. Część z naszych rodaków zapewne już na stałe zapuściła tam korzenie i w pełni korzysta z praw i przywilejów z tym związanych. Jednym z takich przywilejów jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Irlandii. Czym dokładnie jest bankructwo osobiste w kontekście prawa irlandzkiego?

Upadłość konsumencka w Irlandii jest sądowym procesem, zmierzającym do sprawiedliwego podziału aktywów dłużnika pomiędzy jego wierzycieli. Rozdysponowaniem zajętego majątku zajmuje się Official Assignee in Bankruptcy, urzędnik Insolvency Service of Ireland (ISI), który jest odpowiednikiem angielskiego syndyka masy upadłościowej. To właśnie on – po uzyskaniu wyroku sądu – zarządza własnością dłużnika i kontaktuje się z wierzycielami. Polacy mieszkający w Irlandii, składając tam wniosek o upadłość, mogą oddłużyć się również z długów zaciągniętych w Polsce. Umożliwia im to tzw. upadłość transgraniczna. Zgodnie z unijnymi przepisami wniosek o upadłość składa się w kraju, w którym dłużnik posiada COMI (centrum interesów życiowych). Bez znaczenia natomiast jest fakt w jakim kraju powstało jego zadłużenie.

Na jakiej podstawie można ogłosić upadłość konsumencką?

Aby upadłość konsumencka w Irlandii stała się faktem, trzeba najpierw spełnić kilka określonych warunków. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać wierzycielom ich należności, może zacząć zastanawiać się nad rozwiązaniem, jakim jest bankructwo osobiste. Jednak zanim wniosek zostanie złożony należy sprawdzić alternatywne rozwiązania. Dłużnikom zaleca się skorzystanie z porady Personal InsolvencyPracticioner (PIP), który pomaga w negocjacjach z wierzycielami. Aby jednak doszło do ugody, co najmniej trzy piąte z nich musi wyrazić na to zgodę (znaczenie ma tutaj wielkość zadłużenia względem każdego z tych wierzycieli). Można wybrać jedno z trzech dostępnych rozwiązań ugodowych: DSA (DebtSettlementArrangement), PIA (Personal InsolvencyArrangement) i DRF (Debt Relief Notice). DSA obejmuje tylko niezabezpieczone długi. Maksymalny okres trwania takiej ugody to zwykle 5 lat. Długi, które po tym okresie nie zostały spłacone a objęte były planem spłaty – zostają umorzone. PIA natomiast obejmuje zarówno niezabezpieczone jak i zabezpieczone wierzytelności. Jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zachować nieruchomość będącą zabezpieczeniem kredytu. Ugoda w ramach PIA może trwać nawet do 6 lat. Zarówno DSA jak i PIA nie określają wprost minimalnej, ani maksymalnej wielkości zadłużenia. Jednak w przypadku długów nieprzekraczających 35 000 € zaleca się dłużnikom skorzystanie z trzeciej dostępnej możliwości ugody – Debt Relief Notice. DRA obejmuje niezabezpieczone wierzytelności i zwykle podpisywana jest na okres 3 lat.

Jeśli żadna z powyższych opcji nie okaże się odpowiednia, dłużnik może składać wniosek o upadłość. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby bankructwo osoby prywatnej stało się faktem? Należy być osobą niewypłacalną i wykazać, że podjęło się starania w kierunku znalezienia alternatywnego rozwiązania (porozumienia układowe). Konieczna jest również wpłata 200 euro w Biurze Orzecznika przed złożeniem wniosku. Od dłużnika wymaga się również złożenia oświadczenia zawierającego informację, że długi przekraczają jego aktywa o co najmniej 20 000 euro. Przed złożeniem wniosku, jak i na dalszym etapie postępowania, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej w zakresie upadłości. Irlandzkie Stowarzyszenie Właścicieli Hipotecznych (Irish Mortgage Holders Organisation – IMHO) zapewnia ją bezpłatnie. Po uzyskaniu wyroku majątek dłużnika przechodzi w ręce syndyka i tylko z nim mają prawo kontaktować się wierzyciele. Jeśli syndyk, po analizie sytuacji finansowej dłużnika stwierdzi, że może on odprowadzać nadwyżkę dochodów na rzecz wierzycieli, to zawierana jest trzyletnia umowa w tym zakresie. Upadłość kończy się automatycznie po roku, ale jeśli doszło do podpisania umowy – należy jej przestrzegać do czasu wygaśnięcia.

Przyczyny pętli kredytowej, spirali zadłużenia

Bankructwo osoby fizycznej bywa efektem długotrwałych problemów finansowych. Często dłużnik w pierwszym odruchu sięga po najłatwiej dostępne rozwiązania (chwilówki, pożyczki bankowe czy społecznościowe) wierząc w to, że problemy finansowe są tylko chwilowe i w kolejnych miesiącach uda się wszystko spłacić. Rzeczywistość jednak często okazuje się brutalna. Pętla kredytowa zaciska się powoli, z każdym kolejnym miesiącem utrudniając nam codzienne funkcjonowanie. Przyczyny takiego stanu rzeczy nierzadko wynikają z trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych (utrata pracy, wypadek, choroba, rozwód). Ratunkiem może się okazać upadłość konsumencka.

Korzyści z przeprowadzenia upadłości konsumenckiej

Z chwilą otrzymania wyroku dłużnik uwalnia się od stresujących „potyczek” z wierzycielami. Kontakt z nimi odbywa się bowiem tylko i wyłącznie przez syndyka. Wszelkie egzekucje zostają wstrzymane. Po upływie 12 miesięcy może dojść do umorzenia pozostałych długów. Upadłość konsumencka nie składa się jednak z samych zalet. W Irlandii istnieje obowiązek zgłaszania syndykowi każdego wyjazdu za granicę. Pojawia się też zakaz podejmowania funkcji pełnomocnika. Niektóre organizacje zawodowe i stowarzyszenia dyskwalifikują bankrutów. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, można samemu rozważyć, czy te wady są w stanie przyćmić niewątpliwe zalety, jakie niesie bankructwo osoby prywatnej. Są nimi z pewnością wolność finansowa i psychiczny spokój po uwolnieniu się od zadłużenia.

Do niedawna upadłość konsumencka w Irlandii nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem wśród mieszkających tam Polaków. Rok 2016 przyniósł jednak znaczące zmiany w przepisach upadłościowych w tym kraju, co pociągnęło za sobą wzrost zainteresowania tym tematem. Nadal nie ma jednak mowy o turystyce upadłościowej na Zieloną Wyspę, jak to było w przypadku Anglii. Z całą jednak pewnością wzrosła liczba osób zgłaszających się do nas z zapytaniami w tej sprawie. EGIDON Group działa obecnie aż w 7 krajach Unii Europejskiej. Irlandia jest jednym z nich. Jeśli kłopoty finansowe odbierają Ci spokojny sen – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne i mentalne w trakcie oddłużania. Procesy upadłościowe są naszą specjalnością. Nie jesteś pewien czy bankructwo osobiste jest dla Ciebie? Zdaj się na nasze doświadczenie – sprawimy, że znów zaczniesz spać spokojnie.