REJESTRACJA FIRMY W ANGLII

REJESTRACJA FIRMY W ANGLII

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Wysyłając formularz kontaktowy, jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą mailową i telefoniczną o promocjach, produktach i usługach EGIDON Ltd. w tym z wykorzystaniem newslettera. Wiem, że szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności EGIDON Group.

Rejestracja firmy w Anglii

Założenie oraz prowadzenie firmy w Anglii to bardzo popularne rozwiązanie, również wśród Polaków. Brytyjskie procedury są bardzo przyjazne dla przedsiębiorców. Jednym z najczęstszych pytań przedsiębiorców jest dobór odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności. W UK wyróżnić można cztery podstawowe rodzaje działalności gospodarczej – jednoosobowa działalność gospodarcza – Sole Trader (samozatrudnienie), spółka partnerska – Partnership, spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością – Limited Liability Partnership (LLP), spółka kapitałowa. W spółkach kapitałowych wyróżniamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia, spółkę komandytowo – akcyjną, spółkę akcyjną.

Rodzaje działalności gospodarczej w UK:

Sole Trader (samozatrudnienie)
Samozatrudnienie – Self Employed/Sole Trader jest to jedna z najpopularniejszych, ale zarazem i najprostszym form prowadzenia działalności gospodarczej w UK. W Polsce formą będącą odpowiednikiem jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej – oznacza to, że przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy. Sole Trader ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych oraz uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne, składać okresowe rozliczenie podatkowe. Wśród uprawnień osób samozatrudnionych należy wskazać możliwość zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz możliwość łączenia w spółki partnerskie.

Partnership (spółka partnerska)
Odpowiednikiem polskiej spółki partnerskiej jest angielska spółka Partnership, którą mogą tworzyć co najmniej dwie osoby samozatrudnione. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem za zobowiązania spółki. Przy ustalaniu odpowiedzialności nie istotne jest kto zaciągnął zobowiązanie. Wspólnicy zarządzają spółką oraz partycypują w podziale osiągniętego zysku.

LLP – Limited Liability Partnership (spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością)
Angielska spółka Limited (LLP) może być założona przez co najmniej dwa podmioty – mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Polsce formą będącą odpowiednikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Bardzo istotną kwestią jest zdefiniowanie pojęcia odpowiedzialności wspólników spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy zauważyć, że partnerzy odpowiedzialni są wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń. Partner nie ponosi odpowiedzialności majątkiem osobistym. To bardzo istotna cecha, która odróżnia spółkę partnerską z ograniczoną odpowiedzialnością od zwykłej spółki partnerskiej czy samozatrudnienia – w przypadku wyboru takiej formy działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania firmy, czyli także osobistym.

Spółki kapitałowe
Udziałowcami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Spółka musi być zarejestrowana i mieć przynajmniej jednego dyrektora (w przypadku PLC – Public Limited Company – co najmniej dwóch dyrektorów).

Wyróżnić można kilka rodzajów spółek kapitałowych:

  • LTD – Private Company Limited by shares (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów): odpowiedzialność udziałowców ograniczona jest do wysokości wniesionych udziałów,
  • LBG – Private Company Limited by guarantee (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia): jest to spółka, gdzie każdy udziałowiec składa odpowiednie poręczenie na wypadek likwidacji spółki,
  • ULC – Private Unlimited Company (Spółka komandytowo – akcyjna): odpowiedzialność udziałowców w czasie trwania spółki jest ograniczona do wysokości majątku spółki, natomiast w czasie likwidacji partnerzy odpowiadają całymi swymi majątkami,
  • PLC – Public Limited Company (Spółka akcyjna): partnerzy odpowiadają wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów, a akcje spółki są dostępne w obrocie publicznych.

Zakładanie firmy w Anglii – korzyści:

UK to kraj bardzo przyjazny dla przedsiębiorców. Obowiązujące przepisy i regulacje mają na celu zapewnienie możliwie jak najkorzystniejszych warunków, przy maksymalnym uproszczeniu procedury rejestracyjnej czy rozliczeniowej dla firm – dzięki temu przedsiębiorca może dynamicznie rozwijać prowadzoną działalność.

Nie da się zaprzeczyć, że w porównaniu do polskiego systemu rejestracji czy prowadzenia firmy, angielskie mechanizmy są bardziej przejrzyste dla przedsiębiorcy.

Kolejną zaletą są o wiele niższe niż w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne czy podatki oraz wyższa kwota wolna od podatku.

Wskazane powyżej zalety przesądzają o tym, że coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z zakładania firm w Polsce, a decyduje się na rozpoczęcie czy też przeniesienie działalności do Anglii. Niemniej jednak niedostateczna znajomość przepisów czy niewładanie językiem angielskim w stopniu komunikatywnym może znacznie utrudnić proces zakładania i prowadzenia działalności w Anglii. EGIDON wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i oferuje kompleksową pomoc, doradztwo w zakładaniu firm na terenie UK.

Chcesz rozpocząć swój biznes? Skontaktuj się z nami!

Imię (wymagane)
Nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Telefon (wymagane)
Łączne zadłużenie (wymagane)
Miejscowość (wymagane)
Treść wiadomości
Wysyłając formularz kontaktowy, jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą mailową i telefoniczną o promocjach, produktach i usługach EGIDON Ltd. w tym z wykorzystaniem newslettera. Wiem, że szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności EGIDON Group.