Większość Polaków w ciągu swojego życia ma do czynienia z różnego rodzaju kredytami, pożyczkami. Jak pokazują statystyki NBP ponad połowę kredytów zaciąganych na dłużej niż rok, stanowią kredyty o okresie kredytowania powyżej 20 lat. Jak łatwo się domyślić, większość z nich stanowią kredyty hipoteczne, brane pod zastaw lub na zakup nowej nieruchomości. Tak długi okres kredytowania niesie jednak za sobą pewne niebezpieczeństwo. Im dłuższy czas, tym więcej trudnych do przewidzenia sytuacji może nas spotkać. Co jeśli wpływają one negatywnie na naszą zdolność do spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań? Może się okazać, że zadłużenie zaczyna zbyt obciążać nasz domowy budżet i pojawiają się trudności ze spłatą.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia: Czym jest zadłużenie?

Z definicji wynika, że zadłużeniem nazywa się ogólną sumę długów danej osoby. Przez dług natomiast rozumiemy zwykle sumę pieniędzy, którą ktoś pożyczył i powinien spłacić w określonym czasie. Jednak dług może mieć również wymiar niemonetarny, ponieważ dłużnik może być zobowiązany do spłaty dowolnego świadczenia, nie tylko pieniężnego. W tym artykule jednak mówiąc o długach i zadłużeniu mamy na myśli tylko zobowiązania dłużnika w ujęciu pieniężnym.Co warte podkreślenia – dług powstaje dopiero wtedy, kiedy minął już czas umówionej spłaty. Zanim termin ten zostanie przekroczony, mówimy tylko o zobowiązaniu.

Zadłużenie jest zwykle efektem trudności pojawiających się w życiu każdego z nas. Jak wskazano na wstępnie – im dłuższy jest okres kredytowania naszego zobowiązania, tym większe prawdopodobieństwo, że nasze, większe lub mniejsze problemy, mogą skutkować popadnięciem w długi. Najczęściej, na okres kilkudziesięciu lat zadłużamy się, aby zakupić nieruchomość, czy wybudować dom, w którym zamierzamy wieść długie i szczęśliwe życie rodzinne. Często jednak nasze plany i wizje nieco mijają się z brutalną rzeczywistością. Po latach może się bowiem okazać, że rynek pracy się zmienił i o zatrudnienie coraz trudniej. Stabilizacja zawodowa okazuje się tylko złudzeniem i trzeba zmienić miejsce pracy lub nawet przekwalifikować się i na nowo szukać pomysłu na siebie i swojego miejsca na rynku pracy. W takiej sytuacji łatwo popaść w problemy finansowe, ponieważ raty kredytu mieszkaniowego zwykle mocno obciążają domowy budżet. W momencie utraty dochodu staje się to już poważnym problemem.

Jak się okazuje również zawirowania w sferze życia osobistego mogą niekorzystnie odbić się na naszych finansach. Najlepszym przykładem może być tutaj rozwód czy rozpad związku. Para, która dzieliła wcześniej razem mieszkanie, także wszelkie koszty z tym związane i wszystkie obciążenia finansowe ponosiła wspólnie.Po rozstaniu sytuacja się zmienia a skutki takich radykalnych przemian i zawirowań bardzo szybko można odczuć także na gruncie finansowym.

Oczywiście powodów popadnięcia w nadmierne zadłużenie jest dużo więcej. Czy coś łączy je wszystkie? Schemat działania osób zmagających się z problemami finansowymi jest podobny. Większość wierzy bowiem, że trudności są tylko przejściowe. Dlatego „ratują się” korzystaniem z kolejnych pożyczek, aby uregulować spłaty zaległych rat, czy też opłacić bieżące wydatki, na które najzwyczajniej zabrakło już środków. Jednak w ten sposób tylko odsuwamy od siebie na jakiś czas problemy finansowe. W efekcie powoduje to tylko ich pogłębienie. Z każdym miesiącem bowiem narasta wysokość rat do spłaty, zadłużenie tylko rośnie. Efekt taki nazywamy spiralą zadłużenia, czy też spiralą kredytową.

Co robić, gdy wpadamy w pętlę zadłużenia?

Jak zauważyliśmy w akapicie powyżej – zaciąganie kolejnych pożyczek nie jest niestety dobrym rozwiązaniem, choć nasuwa się nam najszybciej. W badaniu przeprowadzonym przez zespół Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi SWPS na zlecenie KRUK S.A. co trzeci Polak przyznaje, że zaciągał kolejne pożyczki, aby spłacić poprzednie. Takie działania, choć nie rozwiązują problemu, są dość powszechną reakcją na pojawiające się trudności. Jak wyjść z pętli zadłużenia?

Samodzielne wyjście z takiej sytuacji jest dość trudne. W pierwszej kolejności należy zaprzestać powiększać swoje zobowiązanie. Koniec z kolejnymi pożyczkami. Należy natomiast przyjrzeć się swoim wydatkom i wprowadzić radykalne oszczędności, jeśli jest to możliwe. Przyda się także dodatkowy dochód – nadgodziny czy dodatkowe zajęcie weekendowe. Jeśli i to nie wystarczy, należy poszukać innej drogi.

Na rynku istnieje wiele firm, które oferują pomoc zadłużonym. Należy jednak wnikliwie zapoznać się z ich ofertą i sposobem działania, aby mieć pewność, że przedstawione rozwiązanie będzie skuteczne. Metod na wyjście z pętli zadłużenia jest kilka: negocjacje z wierzycielami, rozłożenie zobowiązania na raty, częściowe umorzenie lub nawet upadłość konsumencka. Ta ostatnia jest w zasadzie jedynym skutecznym sposobem na całkowite uwolnienie się od zadłużenia, dlatego poświęcimy jej kilka dodatkowy zdań.

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwalnia nas automatycznie od negatywnych skutków egzekucji komorniczych czy windykacji. W momencie wyroku bowiem wszelki kontakt z wierzycielami następuje przez syndyka. Syndyk jednocześnie przejmuje majątek dłużnika. Może zostać również opracowany plan spłaty, do którego przestrzegania jest zobowiązany dłużnik. Po upływie okresu, na który zawarty został plan spłaty, następuje umorzenie pozostałego zadłużenia.

Do kogo zgłosić się o pomoc?

Sytuacja dłużnika bywa nie do pozazdroszczenia. Zwykle na co dzień towarzyszy mu poważne obciążenie psychiczne związane z obawami przed kontaktem ze strony wierzycieli, a także troska o już nadwątlony budżet. Najlepiej wtedy poszukać fachowej pomocy i z uwagą prześledzić dostępne opcje. Na szczęście Egidon Group oferuje swoją pomoc zadłużonym, nie tylko w aspekcie merytorycznym. Dbamy także o wsparcie psychologiczne, które w tak trudnym okresie uważamy za niezwykle potrzebne i pomocne. Firma Egidon Group działa na rynku polskim i europejskim już od kilku lat, oferując swoją pomoc w spłacie długów. Możemy się poszczycić bogatym doświadczeniem i co najważniejsze – skutecznością w działaniu. W zależności od indywidualnego przypadku pomoc ta może przyjąć różne formy, dlatego zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Po zapoznaniu się z Państwa sytuacją i po wstępnej konsultacji opracujemy skuteczne rozwiązanie do walki z długami.